Телефон за репортажи и реклами: +359 885 337 346

Е-Поща на канала: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Телевизия " Деймос ТВ" е проектирана като местна телевизия с информационно - развлекателен характер, чиято целева аудитория са абонатите на кабелната мрежа към” Деймос ЕООД” в община Ракитово, област Пазарджик.

Целта, която си поставя телевизията е зрителите да бъдат обективно информирани за всички обществени, социални и политически процеси, които протичат в района на общината и те да им дадат възможност за дискутирането и отстраняването им. Стремежът ни е телевизионната програма да се превърне в обективна трибуна за защита на правата на всички граждани и да възпитава у зрителя дух на добросъседство и разбирателство.

В предаването си телевизия " Деймос " ще се старае да наложи откровен и добронамерен тон, дух на толерантност и разбирателство между различните социални и етнически групи. Основна тема на новинарската емисия ще бъдат актуалните проблеми, засягащи различните сфери на българското общество като цяло и проблемите на региона.

По този начин местната медия " Деймос ТВ " ще постигне обединяващ, образоващ и насърчаващ ефект сред местното население. Ще се утвърди като правдива и обективна медия, позовавайки се на прецизност на фактологията, обективност на информацията, компетентност и безпристрастност на анализа.

          Така изложената характеристика на програмата е съобразена с разнообразната по демографските признаци възраст, пол, обществено положение, образование и пр. аудитория, която включва деспособните и активни хората на възраст между 14 и 60 години. Основният сегмент от тази целева група са трудово заетите, активните потребители с изградени вкусове и с крайно гъвкави предпочитания, които представляват и най-желаните потенциални потребители на всеки продукт или услуга, предлагани на пазара.

Изложеното по-горе показва наличието на сериозни предпоставки за висока ефективност на рекламните послания. На всеки рекламодател се отделя специално внимание и се изготвя индивидуален медия план за максимално усвояване на рекламните бюджети, съобразен със спецификата на дадения продук или услуга. При осъществяване на своята рекламна политика и дейност, телевизия " Деймос ТВ " се съобразява с морала на рекламния пазар и установените нормативни рамки и търговски практики.